EnderHosting hecht veel waarde aan de gegevens en de verwerking van gegevens van haar klanten. Privacy is bij ons een hoge prioriteit, en wij zullen ten alle tijden zorgvuldig met gegevens omgaan. Want iedereen wilt privacy.

Bij de verwerking van de gegevens houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming, de AVG, ons stelt. EnderHosting verwerkt in de meeste gevallen zelf de gegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens verzameld worden en gebruikt worden voor welk doel.

Persoonsgegevens die wij verwerken

EnderHosting verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Wij verwerken de volgende gegevens:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens (algemene NAW-gegevens)

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Factuurinformatie

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door een account aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Uw IP-adres

- Recent verzonden e-mails van en naar de afnemer

- Betaalgegevens / transacties

Bijzondere en/of gevoelige gegevens die wij verwerken

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Wij begrijpen dat wij te maken hebben met een doelgroep die erg kwetsbaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij hun online avonturen. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder ouderlijk toestemming gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

EnderHosting verwerkt uw persoonsgegevens voor voornamelijk de volgende doelen:

- Het afhandelen van betalen

- Verzenden van nieuws- en advertentie (nieuws)brieven en mails

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten af te kunnen leveren (per mail)

- Om facturen te kunnen verwerken, versturen en samen te stellen - EnderHosting verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor belastingaangiftes - Om producten en/of diensten op iemands naam af te kunnen handelen/te verwerken

- Om domeinnamen mee aan te vragen, te verwerken en op te starten

- Om offertes naar toe te kunnen versturen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

EnderHosting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen hiervoor. Indien er geen wettelijke termijn is gedefinieerd, zullen we de gegevens veilig bewaren in ons CRMsysteem en doeleinden waartoe wij verplicht zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

EnderHosting verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplicht. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, spreken wij bepaalde regelementen af waardoor de gegevensverwerking in veilige handen blijft.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Deze mogelijkheden hebben wij zelf aan u overgelaten in het klantensysteem van EnderHosting. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt bij ons ook een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een bestand naar u toe te sturen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoek tot intrekken van uw toestemming kunt u naar ons mailadres richten.

Wij delen uw gegevens met..

Om gebruik te kunnen maken van onze producten en diensten zijn wij genoodzaakt uw gegevens te delen met een aantal vrij betrokkene partijen. Wij hebben deze partijen gecontroleerd op hun betrouwbaarheid in het verwerken van gegevens. Het betreft onder anderen de volgende partijen:

- WHMCS (CRM)

- (Pterodactyl server diensten)

- Mollie B.V. (Onze opdrachtgever voor betalingen)

- SIDN (Om de domeinnaam aan te vragen en te verwerken)

- CloudFlare (Website beveiliging, verwerkt enkel IP-adressen om de site veiliger te maken voor EnderHosting en voor de afnemers zelf)

Powered by WHMCompleteSolution